@book{Sagan:2016,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, ISSN: 2299-0356",
  publisher = "Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  number    = "t. 13",
}