@book{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title     = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  publisher = "Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "305",
  year      = "2013",
  number    = "t. 10",
}