@book{Bylica:2015,
  author  = "P. Bylica and K. Kilian and R. Piotrowski and D. Sagan",
  title     = "Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, ISBN: 9788378421788",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "573",
  year      = "2015",
}