@misc{Czardybon:2014,
  author  = "B. Czardybon",
  title  = "Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce życia dla doradztwa filozoficznego // A. Woszczyk, D. Olesiński (red.), Katowice : Expol, 2013 .- W stronę zapoznanej praxis / // W: Kultura i Wartości, 2014, nr 2, pp. 121--139",
  note   = "  Reviewer(s)",
}