@misc{Bulaczek:2015,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Stefan Pawlicki / Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych // red. nauk. T. Mróz, Kraków : Wydawnictwo Alleluja, 2013 // W: Studia z Filozofii Polskiej, 2015, t. 10, pp. 299--302",
  note   = "  Reviewer(s)",
}