@misc{Majewska:2014,
  author = "L. Majewska",
  title  = "Zarys historii filozofii polskiej // Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Magdalena Michalik-Jeżowska, Ryszard Wójtowicz (red.), Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013 // W: Studia z Filozofii Polskiej, 2014, t. 9, pp. 287--290",
  note   = "  Reviewer(s)",
}