@misc{Bulaczek:2014,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji - autorzy - problemy // Tomasz Mróz, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2012 // W: Studia z Filozofii Polskiej, 2014, tom 9, pp. 301--306",
  note   = "  Reviewer(s)",
}