@misc{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Kazimierz Twardowski w Wiedniu // Anna Brożek, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010 // W: Ruch Filozoficzny, 2013, tom LXX, nr 1, pp. 163--167",
  note   = "  Reviewer(s)",
}