@misc{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Ludzki Embrion. Czy ma prawo do życia? // Tomasz Krzemiński, Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2011 // W: Studia Ecologiae et Bioethicae, 2013, Tom 11, pp. 215--219",
  note   = "  Reviewer(s)",
}