@misc{Bulaczek:2012,
  author  = "A. Bulaczek",
  title  = "Sztuczne zapłodnienie. Jeśli nie in vitro, to co? // Katarzyna Szyncel, Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2010 // W: Studia Ecologiae et Bioethicae, 2012, tom 10, pp. 127--131",
  note   = "  Reviewer(s)",
}