@misc{Petrus:2011,
  author  = "P. Petrus",
  title  = "Szkoła jako instytucja wychowawcza // Wojciech Słomski, Warszawa, 2011 // W: Prosopon, 2011, nr 2, pp. 204--207",
  note   = "  Reviewer(s)",
}