@misc{Petrus:2011,
  author  = "P. Petrus",
  title  = "Wprowadzenie do geopolityki // Jakub Potulski, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010 // W: Studia Geopolitica, 2011, 2010/2011, pp. 240--242",
  note   = "  Reviewer(s)",
}