@misc{Sagan:2010,
  author  = "D. Sagan",
  title  = "Dar Karola Darwina dla nauki i religii // Francisco J. Ayala, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 // W: Przegląd Powszechny, 2010, nr 4, pp. 138--140",
  note   = "  Reviewer(s)",
}