@misc{Sagan:2005,
  author  = "D. Sagan",
  title  = "Katolicy a teoria ewolucji // Johnson G.S., Kraków, 2005 // W: Edukacja Filozoficzna, 2005, Vol. 40, pp. 223--228",
  note   = "  Reviewer(s)",
}