@InProceedings{Sagan:2015,
  author  = "D. Sagan",
  title       = "Artyficjalizm jako epistemiczny układ odniesienia nauki",
  booktitle   = "10 Polski Zjazd Filozoficzny; ISBN: 978370921620",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM",
  pages       = "428",
  organization = "Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
  editor      = "red. Lidia Godek, Maciej Musiał, Marek Woszczk",
  year        = "2015",
}