@article{Petrus:2013,
  author  = "P. Petrus",
  title   = "Społeczeństwo obywatelskie w aspekcie koncepcji dwóch zasad sprawiedliwości Johna Rawlsa",
  journal = "The Peculiarity of Man",
  volume  = "nr 18",
  pages   = "173--184",
  year    = "2013",
  note = "",
}