@article{Szczap:2013,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Rodzina w poglądach wybranych filozofów",
  journal = "Wychowanie w Rodzinie",
  volume  = "Tom VII (1/2013)",
  pages   = "17--31",
  year    = "2013",
  note = "",
}