@article{Bulaczek:2012,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Koncepcja metabolizmu energetyczno-informacyjnego jako przesłanka antropologii filozoficznej Antoniego Kępińskiego",
  journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
  volume  = "tom 7",
  pages   = "293--305",
  year    = "2012",
  note = "",
}