@article{Sagan:2012,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Bóg w lukach wiedzy: argument z niewiedzy i ograniczenia naturalizmu metodologicznego / Robert T. Pennock; t³ z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 9",
  pages   = "155--185",
  year    = "2012",
  note = "",
}