@article{Szczap:2005,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Dobro jednostki a dobro wspólne. Debata między liberałami a komunitarystami",
  journal = "Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego",
  volume  = "nr 3",
  pages   = "145--160",
  year    = "2005",
  note = "",
}