@article{Bulaczek:2011,
  author  = "A. Bulaczek and I. Kumiszcze and M. Nahajewska and D. Sagan and K. Szot",
  title   = "O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych" / Keith B. Miller; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 8",
  pages   = "95--103",
  year    = "2011",
  note = "",
}