@article{Sagan:2011,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Czy darwinizm ma ateistyczny charakter? Analiza przekonań i czynów Karola Darwina/ Bill Johnson; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 8",
  pages   = "75--91",
  year    = "2011",
  note = "",
}