@article{Sagan:2010,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Jak w zaprojektowanym Wszech¶wiecie zdefiniować to, co niezaprojektowane/ David W. Snoke; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 6/7",
  pages   = "117--137",
  year    = "2010",
  note = "",
}