@article{Sagan:2009,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Odpowied¼ na uwagi polemiczne ks. dra Marka S³omki do mojego artyku³u o filtrze eksplanacyjnym",
  journal = "Roczniki Filozoficzne",
  volume  = "Tom 57, nr 1",
  pages   = "345--349",
  year    = "2009",
  note = "",
}