@article{Sagan:2009,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych",
  journal = "Roczniki Filozoficzne",
  volume  = "Tom 57, nr 1",
  pages   = "157--193",
  year    = "2009",
  note = "",
}