@article{Sagan:2008,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Dlaczego "teoria inteligentnego projektu" jest bardziej interesująca niż tradycyjny kreacjonizm/ Taner Edis; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T.4/5",
  pages   = "81--93",
  year    = "2008",
  note = "",
}