@article{Sagan:2006,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Darwinowskie podziały : Papież, kardynał, jezuita i ewoluująca debata nad pochodzeniem / Martin Hilbert; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 2/3",
  pages   = "45--63",
  year    = "2006",
  note = "",
}