@article{Sagan:2006,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych",
  journal = "Roczniki Filozoficzne",
  volume  = "T. 54, nr 1",
  pages   = "139--160",
  year    = "2006",
  note = "",
}