@article{Sagan:2004,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę / Michael J. Behe; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 1",
  pages   = "115--139",
  year    = "2004",
  note = "",
}