@article{Sagan:2015,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych",
  journal = "Scientia et Fides",
  volume  = "Vol 3, No 1",
  pages   = "87--113",
  year    = "2015",
  note = "",
}