@article{Sagan:2018,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Teleologia i pochodzenie ewolucji/ Sy Garte; tłum. z j. ang",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
  volume  = "t. 15",
  pages   = "461--482",
  year    = "2018",
}