@article{Sagan:2018,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej /Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
  volume  = "t.15",
  pages   = "441--460",
  year    = "2018",
}