@article{Sagan:2017,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Związek między Baconem, teleologią i analogią a doktryną naturalizmu metodologicznego/ James C. LeMaster; tłum. z j. ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
  number  = "t. 14",
  pages   = "99--133",
  year    = "2017",
}