@article{Sagan:2017,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Filozoficzne wady naturalizmu metodologicznego i perspektywy na przyszłość/ Johnatan Bartlett; tłum. z j. ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin",
  number  = "t. 14",
  pages   = "53--89",
  year    = "2017",
}