@article{Szczap:2017,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Edukacja kobiet w XVII- i XVIII-wiecznej Anglii i próby przezwyciężenia obowiązującego kanonu",
  journal = "ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura",
  volume  = "35",
  number  = "2",
  pages   = "75--87",
  year    = "2017",
}