@article{Czardybon:2017,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca",
  number  = "nr 1",
  pages   = "105--121",
  year    = "2017",
}