@article{Czardybon:2017,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Coaching jako proces wspierający racjonalne działanie organizacji",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  volume  = "t. 1",
  pages   = "105--122",
  year    = "2017",
}