@article{Czardybon:2017,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  volume  = "r. 26",
  number  = "nr 3",
  pages   = "101--116",
  year    = "2017",
}