@article{Czardybon:2017,
  author  = "B. Czardybon and W. Biełow",
  title   = "Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce",
  journal = "Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne",
  number  = "nr 54",
  pages   = "1--22",
  year    = "2017",
}