@article{ Wwiedienski:2009,
  author  = "A. Wwiedienski and T. Obolevitch and B. Czardybon",
  title   = "O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy cz.I",
  journal = "Logos i Ethos",
  volume  = "t. 27",
  number  = "nr 2",
  pages   = "197-234",
  year    = "2009",
}