@article{Czardybon:2009,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Wiara w ujÍciu Aleksandra I. Wwiedenskiego",
  journal = "Logos i Ethos",
  volume  = "t. 27",
  number  = "nr 2",
  pages   = "235-253",
  year    = "2009",
}