@article{Czardybon:2011,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  number  = "nr 1(77)",
  pages   = "21--36",
  year    = "2011",
}