@article{Czardybon:2011,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S.L. Frank a neokantyzm; przeł.",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  number  = "nr 1",
  pages   = "63--80",
  year    = "2011",
  note    = "[tłum.]",
}