@article{Czardybon:2011,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka",
  journal = "Filo-Sofija",
  number  = "nr 13-14",
  pages   = "505--520",
  year    = "2011",
}