@article{Czardybon:2016,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Wprowadzenie do problematyki wiedzy w rosyjskim transcendentalizmie ? od neokantyzmu do postneokantyzmu",
  journal = "Folia Philosophica",
  pages   = "29--52",
  year    = "2016",
}