@article{Czardybon:2016,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Filozofia Wasyla Sezemana a neokantyzm marburski",
  journal = "Studia Philosophica Wratislaviensia",
  number  = "z. 4",
  pages   = "81-96",
  year    = "2016",
}