@article{Szczap:2016,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Mary Astell projekt edukacyjny",
  journal = "Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny",
  volume  = "Vol. 1 (11)",
  pages   = "25--30",
  year    = "2016",
}