@article{Sagan:2015,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Miejsce życia i człowieka w przyrodzie. Obrona tezy antropocentrycznej / Michael J. Denton; tłum. z j. ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "t. 12",
  pages   = "209--254",
  year    = "2015",
}