@article{Szczap:2015,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet",
  journal = "Wychowanie w Rodzinie : Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku",
  volume  = "t. XII",
  number  = "nr 2",
  pages   = "39--50",
  year    = "2015",
}