@article{Szczap:2015,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej mysli filozoficznej XVII wieku. Rozważania Filmera, Hobbesa i Locke'a",
  journal = "Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych",
  volume  = "XXVII",
  pages   = "305--314",
  year    = "2015",
}